Elektronikus közbeszerzés -
gyakorlati oktatás cégek részére

A kötelező Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) működése a fejlesztések révén gyakran változik.

Ismerje meg az EKR naprakész használatát! Tegye fel kérdéseit Magyarország egyetlen,
kifejezetten ajánlattevőknek szóló kiscsoportos, gyakorlati felkészítő képzésén!

Képzési tematika

1 napos, élő videós, online képzés
6 óra időtartamban, szünetekkel
10 és 16 óra között

 • Elektronikus közbeszerzés jogszabályi hátterének rövid összefoglalása, különös tekintettel a 2019. január 1. óta hatálybalépett változásokra
 • Nyilatkozattétel, kézbesítés, képviselet, helyettesítés kérdései
 • Regisztráció az EKR-ben, felhasználó- és jogosultságkezelés
 • Hirdetmények, összefoglaló tájékoztatások keresése, részvételi szándék jelzése
 • Közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáférés, kiegészítő tájékoztatás kérése
 • Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) kitöltése, nyilatkozatok elkészítése, ajánlat részét képező dokumentumok feltöltése
 • Alvállalkozók, kapacitásnyújtó szervezetek rögzítése
 • Részvételi jelentkezés, ajánlat benyújtása, visszavonása, bontás
 • Hiánypótlás, felvilágosítás, árindokolás, Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások elkészítése és feltöltése
 • Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása
 • Elektronikus árlejtés
 • Üzleti titok, iratbetekintés, számítási hiba javításának szabályai, üzemzavar kérdése
 • Közbeszerzési értékhatár alatti eljárások az EKR-ben
 • Az EKR működésének változásai és új funkciói, valamint a jövőben várható fejlesztések

A képzés ára:

39.000 Ft/fő (bruttó ár)

A képzés módja:

Google Meet: a jelentkezőknek küldött linken történő csatlakozással

Képzési időpontok, jelentkezés:

Regisztráció

A kiválasztott képzés adatai:

A képzés neve: Elektronikus Közbeszerzés – Gyakorlati képzés ajánlattevők részére

A képzés időpontja: . 10-16 óra

A képzés módja:
Google Meet: a jelentkezőknek küldött linken történő csatlakozással, melyhez Google fiók (gmail) szükséges. A linket a képzést megelőző napon küldjük át.

A képzés díja: 39.000 Ft/fő (bruttó ár)

Az elektronikus számlát a képzést követően fogja megkapni, amelyet a kézhezvételtől számított 8 napon belül kell teljesíteni a számlán megjelölt bankszámlaszámra.

Előadók:

Dr. Dull Attila - felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
ügyvezető - Prime Consulting Kft. kozbeszerzesipalyazatok.hu

Dr. Földy Ferenc LL.M. - Európa jogi szakjogász, közbeszerzési szakértő,
doktorandusz - Nemzeti Közszolgálati Egyetem, korábban: Miniszterelnökség KFF

Szakmai partnerek:

Médiatámogatók:

© 2020 - Adatkezelési tájékoztató - Operatív Program Kft. Minden jog fenntartva.