Gyakorlatorientált, kiscsoportos,
online közbeszerzési képzés
ajánlattevők részére

Cégük közbeszerzési eljárásokban vesz részt, de kollégái nem rendelkeznek magabiztos elméleti és gyakorlati tudással a jogszabályi háttér tekintetében?

A közbeszerzési ajánlatok elkészítését olyan adminisztratív munkatársak végzik, akik autodidakta módon tanultak bele a közbeszerzési ajánlatok elkészítésébe, ezért hiányoznak náluk az elméleti alapok?

Gondot okoz a hiánypótlások vagy árindokolások elkészítése, egyéb ajánlatkérői felhívások teljesítése? Esetleg teljesen új Önnek a közbeszerzések világa?

Ismerje meg a közbeszerzési eljárások szabályozásának alapjait, és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) naprakész használatát egy kifejezetten ajánlattevőknek szóló kiscsoportos, 1 + 1 napos, elméleti-gyakorlati felkészítő képzésen!

Képzési tematika

1 + 1 napos, élő videós, online képzés
2x6 óra időtartamban, szünetekkel
9:30 és 16 óra között

A képzésen figyelmet kapnak a közbeszerzési jogszabályok 2024. évi módosításai is.

1. nap: Közbeszerzési alapképzés (elméleti)

 • Közbeszerzési jogszabályi rendszer bemutatása (Kbt., kormányrendeletek)
 • Közbeszerzés alapfogalmai (az eljárás szereplői, tárgyai, értékének megállapítása)
 • Eljárásrendek és eljárási fajták
 • Közbeszerzési adatbázisok, hirdetmények keresése
 • A közbeszerzési eljárások feltételrendszere
  • kizáró okok
  • alkalmassági feltételek, kapacitásnyújtás
  • értékelési szempontok
  • szakmai és egyéb ajánlatkérői előírások
 • A közbeszerzési eljárás menete
  • az ajánlattételi szakasz és a kiegészítő tájékoztatás
  • ajánlat összeállítása és benyújtása
  • bírálati szakasz: bontás, hiánypótlás, felvilágosítás, árindokolás
  • igazolási szakasz és eredményhirdetés
 • Központosított közbeszerzés: DKÜ, KEF, NKOH
 • Iratbetekintés, előzetes vitarendezés, jogorvoslat
 • Mire figyeljünk a szerződéskötés után?

2. nap: EKR-képzés (gyakorlati)

 • Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) jogszabályi hátterének rövid összefoglalása
 • Nyilatkozattétel, kézbesítés, képviselet, helyettesítés kérdései
 • Regisztráció az EKR-ben, felhasználó- és jogosultságkezelés
 • Közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáférés, kiegészítő tájékoztatás kérése
 • Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) kitöltése, nyilatkozatok elkészítése, ajánlat részét képező dokumentumok feltöltése
 • Alvállalkozók, kapacitásnyújtó szervezetek rögzítése
 • Részvételi jelentkezés, ajánlat benyújtása, visszavonása, bontás
 • Hiánypótlás, felvilágosítás, árindokolás, Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások elkészítése és feltöltése
 • Elektronikus árlejtés
 • Üzleti titok, iratbetekintés, számítási hiba javításának szabályai, üzemzavar kérdése

A képzés ára:

49.000 Ft/fő/nap (bruttó ár)

A képzés módja:

Online képzés: a jelentkezőknek küldött Zoom linken történő csatlakozással

Előadók:

Dr. Dull Attila - felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
ügyvezető - Prime Consulting Kft. kozbeszerzesipalyazatok.hu

Dr. Földy Ferenc LL.M. - Európa jogi szakjogász, közbeszerzési szakértő, korábban: Miniszterelnökség KFF

Képzési időpontok, jelentkezés:

A képzési napokra külön is jelentkezhet.

Közbeszerzési alapképzés
(elméleti)

Június
26.

Szabad helyek száma:

EKR-képzés
(gyakorlati)

Június
27.

Szabad helyek száma:

Regisztráció


A kiválasztott képzés adatai:

.

A képzés időpontja: . 9:30-16 óra

A képzés módja: Online képzés: a jelentkezőknek - a képzés előtti napon - küldött Zoom linken történő csatlakozással.

A képzés díja: 49.000 Ft/fő/nap (bruttó ár)

Az elektronikus számlát a képzést követően fogja megkapni, amelyet a kézhezvételtől számított 8 napon belül kell teljesíteni a számlán megjelölt bankszámlaszámra.

Üdvözlettel:
dr. Földy Ferenc

EKRkepzes.hu – ajánlattevői oktatás
Sirok Eszter e.v. - oktatásszervezés / számlázás
Tel.: +36-70/587-1787

Szakmai partnerek:

Médiatámogatók:

© 2024 - Adatkezelési tájékoztató - Operatív Program Kft. Minden jog fenntartva.

A képzési napra a regisztráció sikeresen megtörtént!

Ok