Jön az Üvegkapu

Közzétéve

A nyertes ajánlattevők a Kbt. hatálya alá tartozó 700 millió forintot elérő vagy meghaladó építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezés teljesítése során kötelesek 2022. január 1-től az Üvegkapu alkalmazására.

A Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekhez, illetve a közbeszerzési szerződések teljesítéséhez kapcsolódóan új kormányrendelet került közzétételre, amelynek értelmében a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartozik. A nyertes ajánlattevők kötelesek lesznek biztosítani januártól az Üvegkapu alkalmaz

A Korm. rendelet a 322/2015. Korm. rendeletet egy új V/A. fejezettel egészíti ki, miszerint ha az  építési beruházás a Korm. rendelet hatálya alá tartozik:

– a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására,

– az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte (célszerű az eljárást megindító felhívásban is előírni e nyilatkozattételi kötelezettséget), és

– a közbeszerzési dokumentumokban is rögzíteni kell a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a  nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.

A fentiek 2022. január 1-jén lépnek hatályba, és azokra az építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkoznak, amelyek közbeszerzési eljárásai a fenti rendelkezések hatálybalépését követően indultak meg.

A kormányrendelet a Magyar Közlöny 2021. évi 162. számában jelent meg.

Forrás: Közbeszerzési Hatóság