Rekordév: több mint 2500 milliárd forint értékben nyertek közbeszerzéseket tavaly a kkv-k

Közzétéve

Összesen 4221 milliárd forint értékben valósultak meg közbeszerzések tavaly Magyarországon, mely jelentős bővülést jelent 2020-hoz képest, és nagymértékben meghaladja a pandémia előtti, 2019-es volument is. Az eljárások 85%-ában vettek részt nyertesként kis- és közepes vállalkozások, melyekhez így rekordösszeg, 2521 milliárd forint került a hazai közbeszerzések eredményeként.

A Közbeszerzési Hatóság közzétette a 2021-es évre vonatkozó gyorsjelentését (pdf), összefoglalva a közbeszerzési piac múlt évi teljesítményét, legfőbb mutatóit. A jelentés rámutat: a tavalyi évben összesen 7.676 db közbeszerzési eljárást folytattak le hazánkban összesen 4.221 milliárd forint értékben, mely rekordot jelent: 23%-kal meghaladja a koronavírus járvány előtti utolsó „békeévben”, 2019-ben lefolytatott eljárások összértékét (3.430 milliárd forint).

2021-ben a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is az építési beruházás bizonyult a legjelentősebb kategóriának a beszerzések tárgyát tekintve, ugyanis a közbeszerzési eljárások 38,9%-át, értékének pedig 62,4%-át ezek tették ki. Az eljárások számának egyharmadát (33,9%-át), érték szerint pedig 17,1%-át az árubeszerzések alkották, míg a közbeszerzések további 27,2%-át, érték szerint pedig ötödét (20,5%-át) a szolgáltatás-megrendelések jelentették. Az építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések száma és értéke az elmúlt évekhez képest nőtt: mintegy ezer milliárd forinttal nagyobb értékben bonyolítottak le építési beruházást 2021-ben, mint az azt megelőző, koronavírus-járvánnyal sújtott évben.

„Tavaly több mint 4220 milliárd forint értékben valósultak meg közbeszerzések, amely nemcsak az utóbbi évekhez képest, hanem az elmúlt tíz év statisztikáit összevetve is kimagasló volument, rekordot jelent. Az összefüggéseket vizsgálva fontos látni, hogy 2020-ban véget ért az előző, 2014-2020-as uniós költségvetési időszak, és tavaly kezdődött el az új, 2021-2027 közötti uniós programozási szakasz, márpedig ezeknek a periódusoknak a végén jellemzően lecsökken a közbeszerzési eljárások száma, míg az új programozási időszakok elején ismét megemelkedik. Fontos tudni, hogy a Partnerségi Megállapodással, illetve a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervvel kapcsolatos tárgyalások elhúzódása a közbeszerzések dinamikájára nincs hatással, mert a kormány előfinanszírozza az ezekből megvalósítandó projekteket, és az Európai Bizottság egyébként is mindig utólag számolja el az uniós forrásból megvalósított beruházásokat.” – hívta fel a figyelmet Dr. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke.

Rekordösszeg került a kkv-khoz

A kis- és közepes vállalkozások hagyományosan jól teljesítenek a hazai közbeszerzéseken: az utóbbi három évben darabszámot tekintve rendre megközelítette a 90%-ot azoknak a beszerzéseknek az aránya, melyekben nyertesként vettek részt kkv-k. Az eljárások összértékét tekintve pedig tavaly rekord született, hiszen a kis- és közepes cégek összesen 2521 milliárd forint értékben nyertek el közbeszerzéseket.

Továbbra is biztosított a verseny a közbeszerzésekben

A közbeszerzések hatékonysága szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy az eljárások terén intenzív verseny valósul meg hazánkban. Ezt három fő mutató jelzi leginkább: az egyajánlatos eljárásokra, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokra, valamint az egy eljárásra jutó ajánlatok számára vonatkozó adatok.

Az egyajánlatos eljárások értéke tavaly 14,3%-ra csökkent a 2020-as 18,4%-ról az uniós eljárásrendben (nagyértékű beszerzések terén), míg a nemzeti eljárásrendben 9,2%-ról, 8,5 %-ra változott értékarányuk 2020-at és 2021-et összevetve. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások darabszámának aránya pedig évek óta tartósan alacsony szinten van, 260 ilyen eljárást indítottak meg tavaly hazánkban.

A közbeszerzések terén megvalósuló fokozott versenyt jelzi az is, hogy 2021-ben a megelőző évhez hasonlóan átlagosan közel 7 (6,7) ajánlat érkezett be egy-egy közbeszerzési eljárásra.

Ugyanakkor kiemelendő az is, hogy Európai Bizottság által közzétett legfrissebb, 2020. évre vonatkozó Belső Piaci Eredménytábla 10. indikátora szerint a magyarországi ajánlatkérők minden információt megadnak, azaz nincsenek eltitkolt adatok a közbeszerzésekben, ezzel az EU-ban – ahogy Svédország és Izland is – 100%-os átláthatósági eredményt értünk el.

Forrás: KH